Tuesday, July 7, 2020
Cover - Current State of Crowdfunding in Europe

Current State of Crowdfunding – CrowdfundingHub (March 2016)

On behalf of CrowdfundingHub I published a report titled ‘Current State of Crowdfunding’. The report brought together 27 national experts across Europe, and examined regulations, size of the industry, as well as the stance of government and the banking industry. It covers Peer-2-Peer businesses and consumers lending, donations, rewards and equity models and provides delineated insights on the current state of the industry by using the ‘Alternative Finance Maturity Index’ based on 15 key research areas. The report can be downloaded here.

De Nederlandse Markt voor Alternatieve Financiering in Internationaal Perspectief – Carlien Roodink (maart 2015)

Voor geprinte kwartaaleditie van Finance Innovation schreef ik drie artikelen. Het hoofd artikel “Nederlandse markt voor alternatieve financiering in internationaal perspectief” is gebaseerd op de uitkomsten van het eerste Europese benchmark onderzoek naar crowdfunding en andere alternatieve financieringsvormen uitgevoerd door Cambridge University. In het tweede artikel deed ik verslag van het Mobile World Congres in Barcelona en de baanbrekende innovaties die daar ten toon werden gesteld. Het derde artikel beschrijft een 3-tal Nederlandse initiatieven op het gebied van Trade Finance.

Nederland Opent – Carlien Roodink (februari 2013)

In het kader van het project Nederland Opent Data schreef ik het boek ‘Nederland Opent’. De kern van open data is het delen van of toegang geven tot data voor hergebruik door derden, zonder dat voorwaarden worden gesteld aan dat gebruik. Met open data wordt een bron van creativiteit en kennis aangeboord die zich ver buiten organisaties uitstrekt. De mogelijk-heden van cocreatie, crowdsourcing en e-participatie zijn grenzeloos. Op 6 februari 2013 is het boek uitgereikt aan Constantijn van Oranje-Nassau tijdens de bijeenkomst ‘Slimme Steden, Verhalen uit de Praktijk’. Het boek is  als e-book te vinden op issuu.com

Kudos krijg je nooit genoeg – Carlien Roodink (november 2013)

In de peer-to-peer economie en in alle collaborative platforms die een onderdeel zijn van die economie spelen social currencies een zeer belangrijke rol. Deze platforms zijn er bij gebaat dat deelnemers herkenbaar zijn en een grote reputatie genieten. Met andere woorden: hoe meer kudos er in vorm van sterren, likes, duimpjes of +1 er worden gegeven hoe beter. Zolang dit maar gebaseerd is op basis van echte ervaringen door echte gebruikers. In tegenstelling tot andere currencies zit daar geen maximum aan. Dit artikel is opgenomen in de bundel Sociale gemeenten, de kracht van nieuwe media, samengesteld door David Kok.

Data, brandstof voor de stad van de 21ste eeuw – Ger Baron/Carlien Roodink (november 2013)

Data gedreven City-Sciences vieren hoogtij. Tal van toonaangevende instituten, zoals het ETH in Zurich, en het MIT in Boston werken aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken waarbij het gebruik van data een centrale plaats inneemt. Zoals banken nu geld beheren, zullen andere partijen straks data en datastromen beheren. Dat zijn rollen die nu nog niet gedefinieerd zijn, maar die wel noodzakelijk worden. Artikel, opgenomen in de bundel Sociale gemeenten, de kracht van nieuwe media door David Kok.

De inzet van online netwerken voor overheidsdienstverlening – Carlien Roodink (september 2012)

Wat kunnen nieuwe vormen van communicatie voor de gemeentelijke organisatie betekenen? Als een telecomoperator de klantenservice en helpdesk overlaat aan een community, namelijk zijn klanten zelf, zou dit dan ook kunnen werken voor een gemeente en haar inwoners? Dit artikel is opgenomen als hoofdstuk in de bundel Sociaal kapitaal, de meerwaarde van sociale media voor gemeenten door David Kok.

Regeren is Vooruitzien – Carlien Roodink (september 2011)
Don’t go were the puck is, go were it’s going to be

Ieder jaar geeft het Forum Standaardisatie een bundel uit met artikelen over ICT en de impact op de samenleving. Ik schreef over de mogelijkheden van social media en social production. Hoe kunnen we social media inzetten om ons sneller en beter te organiseren? Een bijdrage aan de bundel “Interoperabel Nederland”.

Service Innovation Yearbook 2010-2011– Directorate General for the Information Society and Media – European Commission (2011)
A collection of articles about open innovation strategies and developments. It also contains use cases and examples on how open service innovation is moving to the mainstream. Open pdf here.

Focus op betalingsverkeer – De Nederlandsche Bank (2008)

Van de 6,5 miljard mensen op de wereld hebben er minder dan één miljard een bankrekening, maar ruim drie miljard een mobiele telefoon.
Speciale uitgave van De Nederlandsche Bank over innovaties in het betalingsverkeer. Klik hier om de pdf te openen.

De Duitse Monetaire en Economisch Unie – Carlien Roodink (1991)

Thesis for the Master Political Science & Economics about the German Monetary and Economic Union. I spent months in reading the “Auszuge der Presse der Deutsche Bundesbank” (press summaries by the German Central Bank). The thesis was published as official Research Memorandum 9101 (Radboud University Nijmegen, 1991).