Friday, April 10, 2020

Een open gesprek tijdens het Hoe Open? Festival met Sabine Gerrese (DisGover), Carlien Roodink (Open State Foundation), Astrid Oosenbrug (Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid)...

Op 4 februari 2011 heb ik met Werner Toonk van de VVD een initiatiefvoorstel Open Data ingediend. D66 en VVD willen dat open data...