Debat over Open Overheid

Image credit: Sebastiaan ter Burg, Flickr
Image credit: Sebastiaan ter Burg, Flickr

Een open gesprek tijdens het Hoe Open? Festival met Sabine Gerrese (DisGover), Carlien Roodink (Open State Foundation), Astrid Oosenbrug (Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid) en Erna Ruijer (onderzoeker Universiteit van Utrecht) over Open Overheid vanuit vier perspectieven: de politiek, het bedrijfsleven, de activistische kant en de wetenschap. Het debat staat onder leiding van onze dagvoorzitter Souhail Chaghouani.

Waarom het Hoe Open Festival?

Burgers en bedrijven vragen om een Open Overheid. Maatschappelijke organisaties vragen erom, bijvoorbeeld in het manifest ‘Onze overheid, onze informatie’. De beweging richting een opener overheid wordt steeds krachtiger. Overheden willen en moeten open zijn, dat staat als een paal boven water, maar er zijn bij velen vragen over het kunnen. Want hoe open kún je zijn? En hoe kun je open zijn?

Na het gesprek over #DoeOpen! is het nu tijd voor de vraag #HoeOpen? Bijvoorbeeld hoe je naast openheid ook waarborgen biedt voor gerechtvaardigde belangen zoals privacy. Bijvoorbeeld hoe je overeenstemming krijgt met collega’s die ook een opener overheid willen, maar de #HoeOpen-vragen anders beantwoorden dan jij.