Crowdfunding en andere disruptieve financieringsvormen nemen snel in betekenis toe

Deze week verscheen er een rapport van de Schotse Universiteit van St. Andrews dat equity crowdfunding steeds meer een alternatief wordt voor financiering door banken, venture capital en business angels. Volgens het onderzoek kiezen ondernemers vaker voor crowdfunding omdat traditionele financiering te duur is en ten koste gaat van de autonomie van de onderneming.

Banken worden als archaïsch gezien in de start-up economie

Verrassend genoeg was geen enkele van de in het onderzoek betrokken ondernemers afgewezen door een bank, de ondernemers hadden op voorhand al de keuze gemaakt voor crowdfunding. Onderzoeker Ross Brown verklaarde het als volgt: “For the most part, start-ups no longer see banks as an appropriate source of funding and are increasingly viewed as archaic given the dynamic nature of the modern day start-up economy.” Brown doet ook de suggestie om te spreken van disruptieve financieringsvormen in plaats van de inmiddels gangbare verzamelnaam alternatieve financiering. Crowdfunding is een van de disruptieve financieringsvormen die sterk in opkomst is.

Het succes van Zopa (het oudste Peer-to-Peer platform)

Succesverhalen over alternatieve financieringsvormen zijn inmiddels schering en inslag.Het Britse Zopa, opgericht in 2005 en het oudste Peer-to-Peer (P2P) Lending platform ter wereld, meldde vorige maand dat na 10 jaar de mijlpaal van 1 miljard pond aan verstrekte leningen was bereikt. Opmerkelijker nog is dat Zopa verwacht dat het al eind 2016 op 2 miljard pond zal uitkomen.

Innovatieve technologie die het mogelijk maakt om aanbod en vraag naar financieringen via online marktplaatsen efficiënt aan elkaar te verbinden, is de basis van het succes van crowdfunding en andere alternatieve financieringsvormen

Crowdfunding nader toegelicht

Crowdfunding is de meest bekende vorm van alternatieve financiering en is een verzamelnaam voor verschillende innovatieve financieringsvormen waarbij een groep kapitaalvestrekkers (de ‘crowd’) tezamen financiering (‘funding’) bijeenbrengt.

De Universiteit van Cambridge bracht in februari van dit jaar een rapport uit (Moving Mainstream) om de verschillende alternatieve financieringsvormen nader toe te lichten en te categoriseren. Crowdfunding laat zich uitsplitsen naar reward, donation, equity based crowdfunding en P2P Lending. De eerste vorm, reward based crowdfunding, is het bekendst bij het publiek, onder andere vanwege de uiterste succesvolle crowdfunding campagne v. Inleggers krijgen als beloning het product dat nog gemaakt moet worden. Bij donation based crowdfunding is er geen materiële beloning, de inlegger is donateur. Bij equity based crowdfunding wordt een aandeel in de onderneming verkregen.

P2P lending is een vorm van crowdfunding

P2P lending is het verstrekken van vreemd vermogen via crowdfunding. Met de term ‘peer-to-peer’ wordt gedoeld op het feit dat gelijken, in het Engels ‘peers’, aan elkaar geld uitlenen. Van origine zijn het veelal particuliere personen die aan elkaar leningen verstrekken. Maar ook de financiering via het MKB  via P2P lending kent volgens de Universiteit van Cambridge een gestage groei.

Naast de vier vormen van crowdfunding worden ook microfinancieringen, ledenaandelen in coöperaties, invoice trading en financieringen via eigen pensioen BV’s als onderdeel van de alternatieve financieringsmarkt gezien.

Crowdfunding krijgt serieuze belangstelling van Wall Street

Het klinkt tegenstrijdig, aangezien crowdfunding en P2P lending als disruptief voor de traditionele financiële sector worden beschouwd, maar crowdfunding is hard op weg om zich een plek te verwerven in de gevestigde financiële orde. Zo haalde het P2P lending platform Lending Club in december 2014 het wereldnieuws met een spetterend beursdebuut op de New York Stock Exchange. Na opening van de beurs schoten de aandelenkoersen van Lending Club met 60% omhoog. Het platform sloot het tweede kwartaal 2015 af met een totaal van meer dan 11 miljard dollar aan verstrekte leningen.

Maar er is nog meer aan de hand volgens een vandaag in de Financial Times verschenen artikel. Steeds meer financiële instellingen zoals hedge funds en banken werken samen met P2P lending platforms. Eerder dit jaar kondigde Lending Club de samenwerking aan met Citibank die 150 miljoen dollar inlegde op het platform. Deels zijn dit soort samenwerkingen aan te moedigen omdat ze bijdragen aan een snelle groei van alternatieve financieringen. Tegelijkertijd is er de angst dat financiële instellingen via deelname aan P2P lending activiteiten wegen proberen te bewandelen die ze binnen de eigen organisatie niet kunnen bewandelen, omdat ze onderhevig zijn aan strenge regulering.

Crowdfunding is here to stay

Of een verdergaande samenwerking tussen de oude of nieuwe spelers in de financiële sector nu wel of niet gewenst is, één ding is zeker: crowdfunding is here to stay.