Online betalingen naar buitenland niet meer mogelijk in Griekenland, Bitcoin werkt nog wel

Als u de houder bent van een pinpas (debit card) of een credit card uitgegeven door een Griekse bank dan kunt u geen online betalingen aan het buitenland meer verrichten. Deze betalingen zijn door de Griekse overheid stopgezet in navolging van de maatregel dat de Griekse betaalautomaten deze week niet meer dan €60 aan bankbiljetten afgeven. De maatregel komt er op neer dat betalingen met debit of credit cards op internationale sites of stores (zoals bijvoorbeeld iTunes) niet mogelijk zijn. De Griekse card houder krijgt de melding dat zijn creditcard geblokkeerd is. Betalingen met Bitcoins zijn echter nog steeds mogelijk. Hoe zit dat precies?

Bitcoin is niet anoniem, maar kan onder een pseudoniem worden aangekocht

De kans is groot dat u van Bitcoin heeft gehoord en meteen denkt aan allerlei duistere activiteiten zoals drugshandel, waarmee de Bitcoin in de afgelopen jaren het nieuws heeft gehaald. Ik zal in dit korte blog een paar basisprincipe van de Bitcoin proberen uitleggen alvorens de vraag te beantwoorden waarom Bitcoin betalingen in Griekenland nog steeds mogelijk zijn. Een groot misverstand ten aanzien van betalingen met Bitcoin is dat het in tegenstelling tot de ‘normale’ digitale betalingen, volstrekt anoniem zou zijn. Met deze veronderstelde anonimiteit zou dan de ideale digitale currency voor criminele activiteiten zijn ontstaan. Inmiddels is het voor degene die zich wat meer heeft verdiept in Bitcoin al wel duidelijk geworden dat de zaken wat genuanceerder liggen. Het is waar dat Bitcoins online kunnen worden gekocht zonder dat de identiteit van de koper bekend wordt. Maar Bitcoins zijn, eenmaal aangekocht, volledig traceerbaar op een veel eenvoudiger manier dan girale overboekingen via bankrekeningen dat zijn. Dit komt door de achterliggende technologie, blockchain geheten.

De achterliggende blockchain technologie maakt juist maximale transparantie mogelijk

De blockchain maakt geld eigenlijk programmeerbaar waardoor het altijd bekend is waar het geld zich bevindt. Het beste kunt u zich dit voorstellen als een systeem waarbij van elk bankbiljet aan de hand van het individuele bankbiljet nummer, bekend zou zijn waar het zich ter wereld, in welke portemonnee, kassa of in welke kluis dan ook, bevindt.  Bij een slimme toepassing is juist de blockchain technologie dan ook in te zetten om witwassen en andere criminele praktijken tegen te gaan en volstrekte transparantie in allerlei financiële contexten te bewerkstelligen.  Bijvoorbeeld door een overheid die verantwoording moet afleggen over het gebruik van publieke middelen. De blockchain technologie is revolutionair en in een van mijn volgende blogs zal ik stilstaan bij alle grote gerenommeerde financiële instellingen en monetaire autoriteiten die zich inmiddels lovend over de blockchain hebben uitgelaten en concrete pilots toe passen.

De Bitcoin wordt niet uitgegeven door een centrale autoriteit maar er wordt cryptografie gebruikt

Voor nu wil ik stilstaan bij een specifiek kenmerk van de Bitcoin, namelijk dat het geen geld is dat wordt uitgegeven door een centrale autoriteit en wat daar de gevolgen van zijn voor bijvoorbeeld de situatie waar Griekenland zich nu in bevindt. In het geval van Bitcoin wordt cryptografie in plaats van de autoriteit van een centraal orgaan gebruikt wordt om uitgifte en transacties te reguleren. Bitcoins komen niet zomaar in omloop. Bitcoins moeten namelijk ontdekt worden door ‘digital mining’. Dit digitale minen bestaat er uit dat de rekenkracht van een processor en grafische kaart van een computer worden gebruikt om moeilijke wiskundige problemen, algoritmes, op te lossen. De bedenker van Bitcoin heeft er voor gezorgd dat het systeem schaarste van de Bitcoin creëert, door een maximum van 21 miljoen in te stellen en door de toenemende complexiteit van de op te lossen algoritmes.

Om de Bitcoin te stoppen zal het hele internet afgesloten moeten worden

Bitcoin gebruikt peer-to-peer-technologie om zonder centrale instantie of banken te kunnen werken. Het verwerken van transacties en het uitgeven van Bitcoins gebeurt collectief door het hele netwerk. Bitcoin is opensource, het ontwerp is openbaar en niemand is eigenaar of beheerder van Bitcoin en iedereen kan meedoen. Het systeem van de Bitcoin waarin een pool van computers moeten worden ingezet om algoritmes te kraken, zorgt er voor dat het systeem op ontelbare servers wereldwijd wordt gehost. Daarmee kan het niet door een enkele instantie uit de lucht worden gehaald, sterker nog: om de Bitcoin te stoppen zal het hele internet afgesloten moeten worden.