Too Big to Fail meets Too Small to Service

De discussie over het wel en wee van de Nederlandse bankensector concentreert zich vaak op de gewenste omvang van de bancaire organisaties. Ook als het gaat om de culturele en creatieve sector (CCS) is omvang een punt van discussie. Maar dan vanuit een tegengesteld perspectief. Ondernemingen in de culturele en creatieve sector zijn te klein en de sector is te versnipperd wordt vaak beweerd.

Daar waar in Europa banken zich dus opsplitsen, zo kondigde Credit Suisse onlangs aan to fence off its Swiss operations in a separate unit to make it easier to salvage them in a crisis without a taxpayer bailout, maakt men zich elders Europa druk om de doorgroei van de kleine ondernemer in de creatieve sector. De Europese Commissie meldt in haar begin januari 2014 verschenen Survey on access to finance for the cultural and creative sectors:

“The problem of access to finance is closely linked to the fact that the CCS in Europe suffers from a lack of middle-sized firms. Small CSS organizations have difficulty growing into medium-sized firms. Good access to bank loans is critical for CSS organizations which have the potential to grow.”

Access to Finance voor de culturele en creatieve sector is een onderwerp dat ook vanuit de Amsterdam Economic Board aandacht krijgt. De omvangrijke financiële sector, met daaromheen een keur aan zakelijke dienstverleners, die de metropoolregio Amsterdam nog steeds rijk is, moet in staat zijn om de potentiele groei van de CCS te bevorderen is de achterliggende gedachte. Om die reden werden een kleine twintig partijen uit beide sectoren door de Board uitgenodigd om onder leiding van Edo Roos Lindgreen, hoofd innovatie van KPMG, hun kennis en inzichten met betrekking tot het onderwerp Acces to Finance te spuien.

Aanwezig waren onder andere Cultuur-Ondernemen, een Amsterdamse stichting die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het genoemde survey van de Europese Commissie, en het Centre for Applied Research on Economics & Management van de Hogeschool van Amsterdam. Beiden partijen zijn met veel enthousiasme vanaf het eerste uur betrokken en al langer met de Board in gesprek over het onderwerp.

De uitnodiging werd echter ook door andere partijen met veel enthousiasme geaccepteerd. Het accountmanagement van alle drie de grootbanken actief in de regio Amsterdam was vertegenwoordigd maar ook Qredits, het Dutch Creative Business Fund en de crowdfunding platforms Seeds, CrowdAboutNow en VoorDeKunst waren van de partij. Access to Finance heeft namelijk een bredere scope dan kredietverlening door banken alleen. In een mix van verschillende typen financieringsvormen kan wel eens de oplossing liggen.

Maar er waren niet alleen aanbieders van financiering uitgenodigd. Art Partner en het Centre of Expertise Amsterdam Creatieve Industries vertegenwoordigden de culturele en creatieve sector. Terwijl een partij als Business Idea Rating Institute was uitgenodigd vanwege haar initiatieven om ondernemers met goede ideeën te ondersteunen in het ontwikkelen van een algemeen geaccepteerd business plan voorzien van een rating score. Access to Finance vraagt namelijk niet alleen om inzet en medewerking van de kant van financieringsaanbieders maar ook van de ondernemers in de CCS om hun financierbaarheid te vergroten door een goed uitgewerkte business plan aan te bieden.

Wie van mening is dat financiering van de CCS een kansloze missie is, omdat de winstgevendheid in de sector per definitie te wensen overlaat, adviseer ik om het survey van de EC er op na te lezen. In termen van winstgevendheid en financiële gezondheid doet de sector het niet slechter dan andere sectoren in Europa. Dit was dan ook geen onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst van 10 januari. Er waren vooral ideeën om een centrale voorkant, een e-loket te bouwen, teneinde het proces van aanvragen te stroomlijnen en daarmee kosten voor zowel financieringsaanbieders en culturele en creatieve ondernemers te besparen. Daarnaast was er veel aandacht voor de vorming van een specifiek fonds, al dan niet gedragen door een coöperatie van ondernemers uit de sector. Peer to peer review methoden en coaching door alumni, maar juist ook kruisbestuiving door ondernemers uit de CCS in een vroeg stadium te koppelen aan mensen uit de financiële en zakelijke dienstverlening werden vaak genoemd.

Voor mij was de conclusie dat oplossingen vooral gevonden kunnen worden in enerzijds het digitaal ontsluiten en standaardiseren van expliciete kennis en anderzijds het creëren van een omgeving waar mensen elkaar face to face ontmoeten voor de overdracht van taciete kennis. Het belang van face to face ontmoetingen is ook een van de lessen die ik tijdens een presentatie van Jos Gadet over innovaties in stedelijke gebieden deze week heb geleerd: innovatie en de ontwikkeling van taciete kennis vindt alleen plaats daar waar mensen elkaar in levende lijve ontmoeten en waar ideeën de kans krijgen om te botsen. En dat doe je dus onder andere door meetings gericht op de regio Amsterdam te organiseren, waarin verschillende smaken, van Too Big to Fail tot Too Small to Service, elkaar ontmoeten. Wordt vervolgd…